Overslaan en naar de inhoud gaan

21.09.2022

Keynote Imam Khalid Benhaddou - "Islam in Europa: bedreiging of verrijking?"

Upgrade Academy (Sint-Pietersnieuwstraat 128, Gent) | 19:30 | Voor stakeholders van Upgrade Estate

Calendar

Sinds de oorlog tegen in Syrië en de aanslagen in Europa die erop volgden, raakte de redelijkheid in de discussie over de plaats van islam in onze samenleving zoek.

In zijn talk heropent Vlaanderen’s jongste imam Khalid Benhaddou opnieuw de dialoog. Hij linkt recente conflicten met hun historische achtergrond en gaat in op enkele prangende vragen: ” Waar komt islam vandaan?” “Hoe komt het dat mensen die hier zijn opgegroeid en die deel uitmaken van onze samenleving, zich plots geroepen voelden om te gaan strijden en zich duizenden kilometers verder te laten inzetten als kanonnenvlees?” “Van waar komt het idee om het eigen leven te riskeren voor een utopie, meer in het bijzonder voor een kalifaat?”

Imam

In 2006 werd Benhaddou op achttienjarige leeftijd de jongste Vlaamse imam tot op dat moment. Hij zet in op de strijd tegen radicalisering van moslims in de westerse wereld. Als verbindingsfiguur poogt hij polariserende tendensen in de samenleving tegen te gaan. Hij poogt westerse waarden van de verlichting te verzoenen met de waarden uit de Koran. Mensenrechten kunnen volgens hem een referentiekader zijn voor maatschappelijke consensus en de basis zijn voor alle religies, en religie kan sociale normen brengen in een samenleving met zijn wetten.

Upgrade Academy

Inschrijven voor de keynote