Aller au contenu principal

Fast Forward naar 2022

Blog
Mercredi, 17 novembre 2021 |
NL

Upgrade Estate toonde dit jaar een ongekende dynamiek, maar is nog niet klaar met groeien. We blijven op zoek naar talent en interessante gronden. Hoe pakken Sofie Liekens en Diederik Van Neste dat aan?

We vroegen het hen!...

 

01. Tegen welke uitdagingen kijken jullie aan dit jaar?

SOFIE: Dé hr-uitdaging is het vinden van professioneel talent.
Mensen die passen binnen onze bedrijfscultuur en over
aanvullende competenties beschikken. En toch voeren we
geen ‘war for talent’. In plaats van mensen te gaan overtuigen
of lokken met een sexy aanbod, tonen we authentiek wie we
zijn, hoe onze bedrijfscultuur is en waarom we belang hechten
aan een duurzame langetermijnvisie met onze medeMerkers.
Mensen zijn op zoek naar een bedrijfscultuur die aansluit bij hun
persoonlijke waarden, waarin ook persoonlijke groei centraal
staat. Wat kunnen wij hen bieden? Hoe zijn we best place to
work geworden? Waar zetten we op in om talent aan te trekken?
Daar gaan we ook in 2022 weer mee aan de slag.”

Dé hr-uitdaging is het vinden van professioneel talent.

DIEDERIK: “Onze Upscale-afdeling (voor de aankoop en
ontwikkeling van nieuwe gronden en panden)
staat voor 2
uitdagingen: in de eerste plaats moeten we op zoek naar sites
die voldoen aan de criteria om onze missie te volbrengen.
Met voldoende ruimte voor vergroening, integratie van
buurtparken, laadpunten voor de buurt... Daarnaast zijn er ook
veel externe factoren die meespelen in de ontwikkeling en
aankoop van projecten waarmee we rekening moeten houden.
Iedere stad heeft een andere visie en stedenbouwkundig beleid.”
 

Fast Forward Naar 2022
02. Valt onze groeispurt stil zonder vers talent en nieuw vastgoed?
 

SOFIE: “Het zou een negatieve impact kunnen hebben, want
zonder mensen is er geen business natuurlijk. Bovendien vinden
we het belangrijk om met mensen te starten die meegaan in het
groeiverhaal. We beseffen ook dat Upkot en Upliving veel talent
huisvesten. En het doet ons plezier dat er een doorstroom is
van Upkotters die een connectie voelen, stage willen lopen en
medeMerkers worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen in het
bedrijf mee is om in te spelen op de noden van de klant zetten
we bewust in op trainingen en korte opleidingen in de
Upgrade Academy.”

 

DIEDERIK: “Een spurt zou ik het niet durven noemen. Laten
we stellen dat we onze groei aanpassen aan de maturiteit
en het tempo van onze organisatie. We zitten aan de bron
en het doet ons deugd dat onze merken Upkot en Upliving
perfect connecteren met elkaar. Bijna 40% van onze Upliving
huurders zijn ex-Upkotters. Upgrade Estate geeft jaarlijks een
30-tal stagiairs en trainees de kans om te proeven van onze
bedrijfscultuur, waardoor er een diepere connectie ontstaat.
Veel van deze talenten worden nieuwe medeMerker.
Uiteraard hebben we die nodig om nieuw vastgoed aan te
werven, te ontwikkelen, te bouwen en te beheren… Dit draagt
bij aan onze groei.”

03. Hoe hopen jullie in 2022 die doorstroom te blijven garanderen?
 

DIEDERIK: “Door huurders beter te leren kennen en zo hun
groeitraject binnen onze merken uit te stippelen. Zo vind ik het
logisch dat je een laatstejaars-Upkotter met een interessant
profiel voor Upgrade Estate spontaan een stageplek of job
voorstelt. Dus werken we er nu volop aan om onze huurders
beter op te volgen. Een goede en automatische interne
opvolging is hierbij de boodschap.”
SOFIE: “Al is het niet ons doel om op die manier vacatures
in te vullen. We stimuleren stagiaires in de eerste plaats
om competenties te ontwikkelen die ze tijdens hun studies
niet verkend hebben.En dat ze het getting things done-dna
meekrijgen.”

Fast Forward Naar 2022
04. Naar welke projecten gaan jullie in 2022 concreet op zoek?

DIEDERIK: “We zijn vooral op zoek naar stadsprojecten met een zekere grootteorde in Gent, Brussel, Leuven, Antwerpen en Luik. We hebben minstens 2000 m2 bruto vloeroppervlakte nodig om onze projecten te ontwikkelen met de nieuwste technieken en ze vervolgens goed te kunnen beheren.”

 

05. Dan moet hr op zoek naar ingenieursprofielen, de witte raven in de vastgoedsector?

SOFIE: “Wij zoeken al lang geen witte raven meer. Wit is ook maar wit. En een talent dat komt binnengevlogen en meteen meedraait, bestaat ook niet. We craften een vacature ook altijd op basis van het talent en potentieel. En we mikken vooral op mensen met een growth mindset en trekken die ook automatisch aan. Zij groeien dankzij onze medeMerkers, die met veel enthousiasme en passie hun kennis en ervaring doorgeven.”

DIEDERIK: “We zijn dus eerder op zoek naar limoengroene raven in plaats van witte.”

06. Wat willen jullie bereiken in 2022, wat maakt jullie tevreden?

DIEDERIK: “Het zou mooi zijn als we onze vooropgestelde doelen behalen. Maar ik ben het meest tevreden als de mensen in mijn omgeving tevreden zijn en dat meen ik oprecht. Bovenop de vele waarderingsinitiatieven van Upgrade Estate organiseer ik elk jaar een barbecue om mijn teamleden te bedanken voor hun inspanningen. Tien jaar geleden moest ik vijf klassieke hamburgers omdraaien, deze zomer waren dat er meer dan vijftig, ook groente- en veganburgers. Dit typeert ons groeiverhaal alsook onze inclusieve en dus bredere kijk op de wereld. En het barbecueën doe ik nog altijd met veel plezier. Ik krijg er energie en vreugde van als ik iedereen rondom mij zie lachen.”

SOFIE: “Chapeau dat je dat doet en blijft doen. Want onze groeispurten zouden niet mogelijk geweest zijn zonder een
bedrijfscultuur waarin mensen geconnecteerd zijn en plezier hebben. Daarom hoop ik dat we ons volgend jaar weer een best place to work mogen noemen. Want iedereen verdient een werkvloer waar challenge, zorg en respect
gecombineerd worden.”

Fast Forward Naar 2022