Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

De website www.upgrade-estate.be is ontwikkeld en wordt beheerd door Upgrade Estate NV:

 

Upgrade Estate NV

Amelia Earhartlaan 2/201

9051 Gent

België

 

T 09 233 76 66

info@upgrade-estate.be

RPR GENT KBO 0840.066.124

BTW BE 0840.066.124

 

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website van Upgrade Estate NV, met de domeinnaam www.upgrade-estate.be en alle andere websites die door Upgrade Estate NV worden ontwikkeld (op deze pagina genaamd ‘de website’).

 

De bezoeker aanvaardt, door het gebruik van de website, zonder enige uitzondering de gebruiksvoorwaarden en verbindt er zich toe deze na te leven. Upgrade Estate heeft het recht om de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden na te lezen na elk gebruik van de website.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

De website dient om algemene informatie te verstrekken over de projecten en activiteiten van Upgrade Estate NV en haar commerciële entiteiten. De gebruiker verwerkt de informatie op eigen risico. De informatie en de gegevens die vermeld staan op deze website werden met de grootste zorg samengesteld.

 

Toch kunnen Upgrade Estate NV, haar dochtervennootschappen en/of informatieleveranciers niet garanderen dat de volledigheid, correctheid of geschiktheid van de informatie niet garanderen voor om het even welke doeleinden. Upgrade Estate is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die op deze website wordt weergegeven en kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen. Zelfs indien deze zou voortvloeien uit herhaaldelijke of zware fout veroorzaakt door de website, door hacking, virussen, computermisdrijven. Ook kan Upgrade Estate NV niet worden aansprakelijk gesteld bij eventuele disfuncties van het contactsysteem.

 

Indien de gebruiker incorrecte informatie zou opmerken, kan hij contact opnemen met de webbeheerder via info@upgrade-estate.be

 

INTELLECTUELE RECHTEN

 

De website en de inhoud ervan (teksten, lay-out, structuur, grafische vormgeving, logo, product- en bedrijfsnamen, software, etc.) worden beschermd door de intellectuele rechten van Upgrade Estate NV., leveranciers en partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

 

Product- of bedrijfsnamen die niet tot Upgrade Estate NV behoren, maar wel vermeld zijn op deze website, kunnen merken zijn van respectieve eigenaars.

 

De gebruiker van de website mag geen informatie, project, dienst, product of software aanpassen, kopiëren, reproduceren, doorgeven, verspreiden, publiceren, verkopen, werken creëren die zijn afgeleide zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Upgrade Estate NV of de rechthebbende.

 

LINKS

 

De website kan links bevatten naar andere websites die mogelijks van belang zijn voor de gebruiker. Deze hyperlinks zijn louter van informatieve aard. Upgrade Estate NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het gebruik ervan.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

 

Alle geschillen die ontstaan uit de website of het gebruik ervan zullen enkel onderworpen zijn aan het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zijn. Enkel voor deze rechtbanken kan Upgrade Estate NV worden gedagvaard.

 

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

 

Upgrade Estate NV hecht belang aan en draagt zorg voor de privacy van elke gebruiker van de website. Het grootste deel van de informatie op de website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke informatie moeten worden verstrekt. In sommige gevallen kan het zijn dat de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Deze informatie zal louter gebruikt worden om informatie te verstrekken. Door uw persoonsgegevens aan Upgrade Estate NV te verstrekken, geeft u Upgrade Estate NV uitdrukkelijk de toestemming om uw gegevens te verwerken voor onderstaande doeleinden.

 

Upgrade Estate NV verzamelt de persoonsgegevens van gebruikers die hun gegevens nalaten door het invullen van een van de contactformulieren of via een emailbericht. Upgrade Estate NV zal deze gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij dit verplicht wordt door de wet of wanneer politiediensten of andere gerechtelijke instanties ons hierom verzoeken.

 

De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de interne diensten van Upgrade Estate NV worden gebruikt met als doel: verpersoonlijken of versterken van communicatie, met name via informatieve emails, updates, brieven en om u op de hoogte te houden van onze producten en dienstverlening en om u de gevraagde informatie te bezorgen, indien u hiervoor gekozen heeft. Upgrade Estate NV gebruikt uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden, zowel online als offline.

 

Upgrade Estate NV verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens niet te verkopen, commercialiseren en verhuren aan derden. Upgrade Estate NV zal de betrokken gebruikers verwittigen in geval van overdracht of gebruik van persoonsgegevens aan derden, zodat deze de mogelijkheid hebben om dit toe te laten of bezwaarrecht uit te oefenen.

 

Upgrade Estate NV kan geconsolideerde statistieken betreffende klanten, aanbrenger en leads leveren aan vertrouwelijke derden, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. Huidig artikel kan wel de overgang of overdracht van activiteiten aan derden beletten. U kan zich op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing van Upgrade Estate NV.

 

Ook kan de gebruiker zijn of haar toegangsrecht tot het bestand en zijn of haar verbeteringsrecht van de aangaande inlichtingen uitoefenen door contact op te nemen met Upgrade Estate NV conform de Europese en nationale regelgeving. Indien u een van bovenstaande zaken wil melden, kan u zich richten naar privacy@upgrade-estate.be of Upgrade Estate NV, Amelia Earhartlaan 2/201, 9051 Gent. Upgrade Estate NV verzamelt de volgende anonieme ofwel niet-persoonlijke gegevens van de gebruiker: IP-adres, browser type, besturingsprogramma of domeinnaam van de website langs welke de gebruiker heeft doorgeklikt. Daardoor kan Upgrade Estate NV de website constant optimaliseren.

 

RECHT OP INZAGE

 

Conform de wet Verwerking Persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens. Door middel van bewijs van identiteit (een kopie van uw identiteitskaart) kunt u via een gedateerde schriftelijke en ondertekende aanvraag aan Upgrade Estate NV, Amelia Earhartlaan 2/201, 9051 Gent of via privacy@upgrade-estate.be, kosteloos een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonlijke gegevens. Indien deze onjuist, niet volledig of niet permanent zijn, kunt u deze laten corrigeren.

 

UpSponsor
 

Wanneer een overeenkomst is aangegaan met een derde

in functie van Upsponser, zijn volgende voorwaarden ook van toepassing:

 

  1. Deze actie komt er op initiatief van de vereniging.
  2. Upgrade Estate heeft het recht de actie stop te zetten op ieder moment zonder daar reden te moeten voor geven
  3. Upgrade Estate bepaalt zelf of een ingediende afspraak recht heeft op Uppies. Hiervoor kijkt het naar de intentie van de aanvrager van de afspraak om zo misbruik te voorkomen.”