Overslaan en naar de inhoud gaan

BIM maakt de werking op de werf zoveel aangenamer

Portret
donderdag, 25 mei 2023 |
NL
Minder fouten. Meer gemoedsrust. Implementatie van de BIM-software brengt heel wat voordelen met zich mee. Katrien, BIM-coördinator, neemt ons mee doorheen de (digitale) transitie van haar team.
We beginnen bij het begin. Wat is BIM nu precies?

BIM staat voor Building Information Modelling en slaat enerzijds op het opzetten van digitale bouwmodellen, maar anderzijds ook op het 3D-model zelf waaraan informatie over een gebouw wordt gekoppeld.

Katrien op Upoffiz-Loop5
Waarom hebben we vier jaar geleden voor BIM gekozen? Welke meerwaarde biedt BIM voor onze projecten?

BIM laat ons toe om heel snel van een ontwerpmodel naar een uitvoeringsmodel te evolueren. Bij Bro Upkot bijvoorbeeld zorgde dit voor heel wat mogelijkheden. Zo kon de productie van betonwanden en slimme badkamerunits vroegtijdig worden opgestart. En ook beslissingen nemen verliep vlotter. Met BIM konden we de gevel heel nauwkeurig visualiseren. Zowel digitaal als via 3D-print. Hierdoor konden we gemakkelijk de aansluitingen testen, wat het project ten goede kwam. BIM maakt het nemen van beslissingen gemakkelijker voor ons bouwteam, maar evengoed voor het team dat zich buigt over de inrichting van een project. En nog een leuk voordeel: door BIM konden onze medewerkers en stakeholders virtueel door Bro Upkot lopen, terwijl de werken nog maar net waren opgestart. Dat vonden we fantastisch.BIM zorgt er dus voor dat we keuzes in een vroegere fase kunnen bestuderen, afwegen en maken, waardoor de projectplanning heel strak kan worden aangehouden. Zo heeft BIM ervoor gezorgd dat we op 2 jaar tijd een studententoren van 20 verdiepingen konden realiseren, van bouwvergunning tot oplevering en intrede. Het succesverhaal van BIM in Bro Upkot bracht het hele BIM-verhaal in een stroomversnelling. Vandaag werken we zelfs volledig “in BIM”.

De implementatie van BIM heeft ook om een nieuwe manier van werken gevraagd. Een aanpak waarbij het volledige bouwteam in de ontwerpfase reeds betrokken wordt. Hoe is dat proces verlopen bij aanvang? 

Bij de implementatie hadden nog niet alle bouwpartners, zoals architecten of stabiliteitsingenieurs, ervaring om in BIM te modelleren. We hebben dan ook sterk ingezet op het overtuigen en opleiden van onze bouwpartners. Omdat we met onze BIM-vaardigheden sterk voorlopen op onze partners, modelleerden we gaandeweg steeds meer inhouse. We richtten dan ook een volledig nieuw BIM-team op, en dit in de lockdown periode! Momenteel bestaat ons team uit een vijftal BIM-designers en een BIM-coördinator, elk met hun eigen expertise in diverse disciplines - van 3D-scans en topografie tot architectuur, inrichting, technieken, houtbouw en virtual tours. Daar ben ik erg trots op.We maakten met ons BIM-team een serieuze groei, en kenden tegelijkertijd een enorme sprong op IT-gebied. Zo bleek het 3D BIM-model op zich onvoldoende om een optimale en snelle communicatie mogelijk te maken, zowel intern als met onze bouwpartners. Daarom investeerden we, naast onze modelleersoftware, ook in een nieuw cloudplatform, BIM360. BIM360 maakt het mogelijk om onze modellen te delen met alle betrokken partijen. Zo is iedere betrokken partij veel meer op de hoogte en verhogen we de transparantie. Resultaat? Een win-winsituatie.

 

 

BIM laat ons toe om heel snel van een ontwerpmodel naar een uitvoeringsmodel te evolueren.

- Katrien
BIM bracht digitalisatie naar de werf. In welke mate heeft dat onze werven en de teams ter plaatse beïnvloed?

Door een project in 3D of BIM uit te werken in de voorbereidende fase, moet er in een vroegere fase van het bouwproces al veel meer uitgedacht en uitgewerkt zijn. Vroeger kreeg je, als je geluk had, van elke bouwpartner een 2D plan met enkele doorsnedes. Het was dan aan de Project Manager om op de werf alles in elkaar te verweven. De puzzel met technieken moest dikwijls nog ter plaatse gelegd worden en problemen werden noodgedwongen op de werf zelf opgelost. Dat had soms grote gevolgen. Als je bijvoorbeeld niet op voorhand weet of alle leidingen wel in een koker kunnen lopen, kan je voor lastige verrassingen komen te staan.Het voordeel van intensief bimmen is dat het puzzelwerk op voorhand kan gebeuren en dat alle betrokken bouwpartners ook vooraf hun input kunnen doorgeven. Wanneer de puzzel is gelegd, kunnen planningen strakker aangehouden worden en zijn budgetten sterker beheersbaar. Daarnaast kan er ook meer ingezet worden op prefabricage waardoor onder meer de uitvoeringstijd op de werf kan dalen.

Hoe past BIM naadloos in onze duurzame strategie?

BIM is volledig geïntegreerd doorheen de verschillende afdelingen, waarbij ook onze partners actief worden betrokken. Dat maakt dat het zeker binnen ons duurzaam ondernemerschap past. Kijken we dan specifiek naar de constructiefase van onze projecten, dan hebben we vooral impact op onze ecologische duurzaamheid. BIM vormt één van de initiatieven die kadert binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van Upgrade Estate én helpt om te werken met duurzamere bouwmethodes en te produceren in een gecontroleerde omgeving om faalkosten te reduceren en tijdsbesparing op de werf te creëren, zoals dat bij houtbouw mogelijk is. BIM zal in de toekomst ook verder worden ingezet om onze duurzaamheidsdoelstelling - net zero carbon tegen 2035 - te behalen. Dit door nog meer informatie toe te voegen aan het model, waaruit meer geautomatiseerde berekeningen kunnen voortvloeien. Investeren in de levenscyclus van een gebouw dat elke 10 jaar een verduurzamingsproces zal doorlopen, is bovendien ook één van de bouwstenen van onze ecologische duurzaamheid.